Rhoda Glajsson

Kartotéka ke hře schválených postav.

Rhoda Glajsson

Příspěvekod Rhoda Glajsson » 24. 11. 2013 20:38

Jméno: Rhoda Glajsson
Druh: Trpaslík
Věk: Mladý dospělý
Pohlaví: Trpaslík a zkuste vznášet argumenty a budete kratší ke kolenům.

Povolání: Vyučený huťař a tavič, co ovšem většinou netrpaslíky zarazí jest fakt, že krom tohoto je talentovaným a nadějným sólovým i sborovým pěvcem.

Rodina: Rhoda pochází ze staré a vážené rodiny. Jeho otcem je uznávaný důlní inženýr Rhyd Glajs Gegenhandlerssonssonsson a matkou Dorthys Glajs (pro lidi připíšu dodatečně příponu -ová. Do závorky.) Rhoda nemá žádného bratra ani sestru, geneticky vzato je tedy jedináček, ovšem v dole jeho rodičů chová velmi vřelý vztah k několika ostatním trpaslíkům, které by mohl správně označit za rodinu.

Rhyd Glajs Gegenhandlerssonssonsson je již v trpasličích letech, které by se daly v lidském měřítku označit za zralé. Právě zde mají trpaslíci nejhustší a nejhebčí vousy, právě zde oplývají tou největší silou i výdrží v pití piva. Rhyd je právě takový trpaslík. Akorát tak dobře urostlý, dostatečně vysoký, dostatečně mohutný. Barvy vousů je světle hnědé barvy čerstvě vykrystalizované záhnědy s pár světlejšími prameny né tak dokonalého citrínu.
Pokud nenosí svou pracovní helmici, uvidíte jej zpravidla vždy ve své zbroji sestávající z několika umně vytvarovaných plátů přes jeho rozložitý hrudník, decentně propojených kroužkovou košilí a na závěr doladěn vyšívaným taktéž záhnědově hnědým přehozem a antracitově černými kalhotami. Vše tak překrásně ladí s jeho vousem.
Jeho sekera, je tradičním trpasličím nástrojem. Zepředu umně zdobená čepel s vousem a umělecky i na trpaslíky procítěným ornamentem ve tvaru kruhu. A z druhé strany krumpáč, jenž nepostradetelným pomocníkem v dole je. Násada je z uzrálého a starého dřeva, těžko říct z čeho, narozdíl od čepele je již notně ohmataná.
Hlas má mohutný bas, i na trpaslíka hluboký jako některá z bezedných podzemních propastí Beraních hor. Je to hlas vůdce a bude to právě tento hlas, který bude dominovat trpasličím chorálům při práci.

Dorthys Glajs je matkou Rhoda a družkou Rhyda Glajse Gegenhandlerssonssonssona. Jako každý správný trpaslík i on ctí tradice a pravdou je, že emancipace je zde spíše sprosté slovo, než vznešenost, za jako to považují, některé moderní trpaslice. Je krapet mladší, než Rhyd, ale to na něm, jakožto trpaslíkovi stejně nejde poznat.
Nosí husté vousy spletené do dvou copů a jednoho hlavního honosného plnovousu. Co je na nich však nejzajímavější, je jejich barva. Jsou barvy zchladlého ingotku té nejčistší mědi. Jako by je vylili Dorthys přímo z tyglíku na bradu. Krom vousů však případného pozorovatele zaujme jeho blyštivá zbroj. Ocel leštěná z několika vrstev je vytvarována tak aby chránila jeho hruď i zbytek těla. Ke zbroji patří i mohutné nárameníky a destičková suknice.
Jeho sekera (druhá) je velmi podobná té jeho manžela s tím, že krom kruhu, je na ní vyznačen trojúhelník.

Jazyk: Rhoda, stejně jako každý jiný trpaslík, ovládá plyně Kad'k, trpasličí jazyk. Předtím než odcestoval přišel do styku s Morporkštinou, kterou se naučil ovládat téměř plynule. Každý rodilý posluchač si však často všimne různých trpasliích ztvrdělismů a opravdu kameného přízvuku. A to i přes nadlidskou čistotu jeho hlasu.

Biografie

Bydliště: Rhoda pochází z jednoho z mnoha trpasličích dolů v Horách Berání hlavy a strávil tam taktéž podstatnou část svého mládí a tudíž i života. Po příjezdu do Ankh-Morporku se jej okamžitě ujala místní komunita trpaslíků, lépe řečeno syn bratra jeho otce Abber Zlámalkostisson a společně s ním zdílí malý byt v druhém patře v domu č.322 na rohu Lichotnické a Jednoduché ulice.

Vzhled: Rhoda je po otci mohutné postavy. A to i na trpaslíka a to né ve smyslu hanlivém. Mohutný hrudník a široká ramena dominují tělo tak, že vyrůstá z trpasličích souměrně širokých základů.I když toto je spíše výmysl lidí, kteří jsou nepřesní i co měření objemu pasu týče. Nohy má pak v porovnání k tělu užší a tenčí, ovšem pozor. To neznamená, že by snad byly slabé.
Hlava je malá, ovšem velmi robustní a ostře řezaná. Tvář je krátká, čelo nízké, zkrátka takové, jaké by jste od trpaslíka čekali. Každý kousek kosti a kůže, je zde však hrubý již na první pohled. Dominantou obličeje je zde pak nos. Na trpaslíka docela krátký, ovšem ve své podstatě široký. Nikterak převratně neční nad zbytek obličeje. Kořen nosu pak splývá mezi klenbou nadočnicových oblouků. Ty pokrývá huňaté a hrubé obočí barvy nahnědlého vanadinitu. Očí má malé, kulaté a hnědé. Ústa jsou taktéž malá a celkově nevýrazná, ale dokážou perektně artikulovat. A s podivem na černou pověst trpaslíků, kterou jim připíchli měšťáci. Nechybí Rhodovi ani jeden jediný zub. Pod nosem mu raší mohutný knír, který je zapleten ve dva opravdu dlouhé copy, na koncích ozdobený zlatým ornamentíkem ve tvaru koule. Knír však není jediná ozdoba trpaslíkova obličeje. Je zde ještě plnovous, který se mu k zemi snáší po celé délce čelistí až k bradě. Svázán je ve čtyři copy a ozdoben stejně jako dva předchozí.

Rhoda je totiž trpaslík jak se patří. Oplývá silou, kterou nabyl v hutích a v dole svého otce a uvnitř hrudi mu sedí síla ještě větší. Jeho hlas.
Je typickým představitelem basu. Hluboký a čistý tón, který se stal výsledkem dlouhého a pečlivého pilování, které mohlo při selhání, způsobit sesuv, zával či lavinu, nyní tkví v tomto trpasličím hrdle. Dal by se rozlišit jako basso-profondo, ovšem je schopný uzpívat i contrabass.

Jeho všedním šatem je všemi poznávaný a tradiční trpasličí oděv. Nechybí mu kroužkovaná košile, ani několik oplátovaných částí těla. Čtyři pláty mu takto našikmo obepínají z boku hruď a jsou chytře připnuty k opasku a zdobené vestičce pod ní. A jsou vyleštěné. Rhoda nic jiného prakticky nenosí. Kromě kalhot, bot a tlustého kabátu, který nosil jen a pouze když už byla v Horách opravdu nesnesitelná zima. Boty jsou pevné, okované a těžké, což by pocítil každý jejich potencionální nosič. Kinetická energie kopu je tímto faktem rovněž umocněna.
Kalhoty nosí tmavé barvy, nelze specifikovati zda jde čistě o černou barvu, ovšem velmi se ji co se spektra barev týče, blíží. Kolem pasu mu pak visí, zdobený opasek. Zdobený opasek s měšcem a trpasličí sekerou.
Tu dostal od své matky. Je to klasická jednoruční sekera. Vepředu s dlouhým vousem a z druhém strany ostrým rypcem krumpáče. Takovou sekeru nosí téměř každý trpaslík a je stejně tak dobrým nástrojem jako zbraní, proti případným nekňubům.

Povaha a záliby: Trpaslíci nikdy nebyli od přírody nesnášenliví. Byli slušní a ctili pravidla, slova a důlní značky. A přesně takový je i Rhoda. K tomu všechnu je ještě hodný a snaží se být po logice spravedlivý. Nemá rád nespravedlnost, leváctví a intriky a dle toho se snaží jednat slušně a čistě. Je spíše introvertní a to i mezi trpaslíky, nevyvrací to však, že je rovněž i přátelský. Takový ten se vždy otevřenou náručí.
Na druhou stranu je Rhoda urážlivý a pyšný trpaslík. Je pyšný na každičký kousek své práce i sebe. Není sice sebestředný, ovšem pichlavější poznámky či kritiku nese velmi těžce.
Rovněž pohrdá urážkami, lžemi, pomluvami. Je urážlivý, dlouho si nese v paměti křivdu, dlouho si pamatuje kdo co mu řekl. A jako třešničku na dortu k tomu všemu jej korunuje občasná tvrdohlavost. Pokud je totiž Rhoda přesvědčený o správnosti svého názoru, jde si za ním skálopevně.

K Rhodově zálibám patří v prvé řadě Zlato. Poté hudba a poté práce. Co se týče druhé možnosti, je hudba jeho opravdu velkou zálibou a kromě zpěvu dokáže hrát na řadu trpasličích rohů. Zpěvem si navozoval spolu s dalšími trpaslíky správnou atmosféru při práci a nevídaně se v něm zdokonalil, jakožto člen důlního sboru. Ve svém volném čase často trénuje.

Historie: Rhoda se narodil již výče zmiňovanému páru již před nějakým pátkem, který letos činí něco kolem stodvaceti let kolem kolem. Žil tento dlouhý čas v Horách Beraní hlavy, kde byl po celý tento dlouhý čas součástí otcova dolu. Nespočetněkrát zfáral až na samé dno. Nesčetněkrát lámal kámen, až skončil u tavící pece. A tam by byl zůstal až doteď. To je, ale úplně jiný příběh. Zde se mladý trpaslík učil jak být správným trpaslíkem. Poctivě makal a zpíval hej hou, zatímco mu pod rukami chladly tyglíky s roztavenými kovy. Lámal trpasličí chleba a zpíval si. Pomáhal otci s obchodováním a financemi a zpíval si. A zpíval si a v tom to bylo. Mladý Rhoda se svým životem doslova prozpíval. Zpíval v důlním sboru, zpíval s trpaslíky v hostinci, zpíval doma.
Až jednou mu jeho matka a otec řekli, aby zkusil svou budoucnost jinde. V té době se doslechl o Ankh-Morporku a jeho opeře. Dostalo se mu možnosti rozšířit trpasličí slávu i jinde. Doslechl, že i tam žije mnoho trpaslíků. A tak započal cestu za svým snem.
Od matky obdržel její sekeru, od otce přání s mnoha štěstím a vydal se na cestu. Vydal se na cestu do Ankh-Morporku.

Víra: Důvěřuje důlním značkám, zlatu a své sekeře.

Dovednosti

Fyzické dovednosti: Mezi Rhodovy přední fyzické dovednosti patří dozajista jeho zpěv, čili správně řečeno, síla jeho hlasivek. A v těsném závěsu je jeho všeobecná síla, pro trpaslíky vlastní. Dále pak je velmi vzdělaný co se týče hutnictví a metalurgie, k tomu všemu patří i základní kovařina, čili práce s kovy a v neposlední řadě pak boj s trpasličí sekyrou se kterou se naučil docela obstojně ohánět. Dost obstojně na to, aby tím zahnal případné budižkničemy.

Sociální dovednosti: Rhoda se docela vyzná ve slušném chování. A někdy i docela umíírněném, proto mu nikdy nedělalo problém, tak nějak společensky zapadnout. A to doslova, pokud zde nebyl troll.

Magie: Magie smrdí.
Uživatelský avatar
Rhoda Glajsson
 
Příspěvky: 28
Registrován: 16. 11. 2013 17:56
Bydliště: Ankh-Morpork, Lichotnická, Dům č.322

Zpět na Profily postav

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron