Forma psaní
Styly hraní
Délka příspěvků
Hráčské styly

Styly hraní
Na Oktaríně si podle svého hráčského stylu můžete vybírat mezi třemi styly.
Výchozí je volná hra. Ta se odehrává v Ankh-Morporku a v cizokrajných místech. Vystihuje ji pojem „společenská“ hra, protože hlavní účelem je setkávání se a interakce s ostatními hráči. Ano, i vaše potřeba má své fyzické i duševní potřeby, chce navazovat vztahy spíše s ostatními hráči než s vlastními NPC. V této sekci nezasahuje Kavalír (pokud se zrovna nenudí a nemá zlomyslnou náladu), vaše postavy se tu pohybují podle vlastního scénáře a řeší běžné věci. Ve volné hře si nevymýšlejte větší dějovou linii, natož abyste do ní zatahovali ostatní. Postavy tu žijí „obyčejný život“, který tvoří jistý nekončící příběh.

V sekci Dobrodružství se hraje dalšími dvěma způsoby.
Během menších výprav (označené nálepkou MiniQuest) hru řídí PJ, neboli Pán jeskyně. Obvykle je to Kavalír, ale roli PJe můžete zastoupit i vy, pokud přijdete s dobrým námětem a admin vám bude ochoten svěřit otěže. Na těchto menších cestách už je předem udaná dějová linka, kterou by se přihlášení hráči měli řídit a jít PJovi trochu na ruku. Hráči by se měli střídat a psát další příspěvek až tehdy, když oběhlo celé „kolečko“. PJ popisuje veškeré okolí, NPC, děj a tak dále, a když MiniQuest skončí, téma se zamkne a hráči se vrátí do volné hry.
MiniQuesty se šijí na míru především nezkušenějším hráčům, aby si vyzkoušeli systém, než budou jednoho dne přizváni do opravdové velké výpravy. Obecně platí, že pokud MiniQuest řídíte, zároveň v něm kvůli objektivnosti nehrajete.

Výprava je největší projekt pro opravdu zkušené hráče. Dějovou linii by měl být v počátku načrtnout vypravěč, ale příběh samotný už si řídí hráči, kteří jeden po druhém pokaždé napíšou kousek příběhu (př.: sir Galahad na výpravě za svatým grálem).  Jde o větší, významné či celoplošné události, jejichž výsledek nějak ovlivní dění v celé hře. Bývají poměrně dlouhé a stejně jako při MiniQuestech se hraje v jediném tématu, ačkoli se v něm může samozřejmě objevit např. hospoda, ve které se zároveň paralelně opíjejí hráči ve volné hře.

Délka příspěvků
Dá se říct, že délka příspěvků, které píšete, není ničím omezená. Hodí se ale, abyste nepsali jednovětné příspěvky na dva mizerné řádky. Raději se zkuste rozepsat, vždycky je o čem, i kdyby to celé měl být vnitřní monolog. Pokaždé se přizpůsobte tak, aby protihráč měl čas reagovat.
Časem sami zjistíte, že délka odpovídá dynamice situace.  V poklidném odpoledni si můžete popsat šest odstavců o tom, jak popíjíte čaj a rozjímáte o filozofických otázkách (takzvané hraní na vlastním pískovišti). Naopak při „akci“ se hodí spíše kratší příspěvek, protože děj je právě vyhrocený a napínavý. Jakmile popíšete úder, už byste měli čekat na odpověď od toho, komu jste úder zasadili, a ne začít hned psát další dva odstavce o krásách místního březového háje. Akční scény budou vyžadovat rychlejší a četné odezvy, protože záleží na každé sekundě, a naopak při cestování z místa A na místo B je lepší dělat „skok“ a nepopisovat každou vlekle jednotvárnou minutu.

Hráčské styly
Hráčský styl znamená, že vám jistý způsob hry vyhovuje méně, jiný více.  Někomu se bude víc líbit ve volné hře, která bude někoho jiného nudit. Někdo naopak nevydrží pokračovat na výpravách, protože bude postrádat oddechovou nebo emotivní stránky hry. Jiný hráč se bude nadšeně hlásit ke všem dobrodružství, aby se konečně mohl pořádně „rozject“. Ani jedno není špatně, ale je dobré se pak podle vlastního vkusu rozhodovat, kde budete hrát nejčastěji.