Mágové z Neviditelné univerzity a policisté z Ankh-morporské hlídky jsou takzvané „stavy“, do nichž můžete vstoupit. Jedním z důležitých aspektů hry je právě vstup do jednoho ze dvou navzájem si „konkurujících“ stavů. Každý z nich má jiný náhled na svět, používá jiné metody a obvykle pohrdá právě tím druhým stavem. Mágové vidí policisty jako sice zasloužilé občany, ale příliš ozbrojené – připomínají jim barbary a navíc se do všeho pletou, což je hotová katastrofa. Policisté vnímají mágy jako sbor zženštilých šašků v sukních, kteří se uchylují k podezřelým praktikám. Magie nemá v životě obyčejného Ankh-Morporčana co dělat.

Obecně dříve platilo, že k mágům i policistům se vstupovalo v šestnácti letech. Šlo to i dříve, zvláště u mágů (policisté se tvářili rozpačitě, když si rodiče přicházeli stěžovat, jak mohli nechat podepsat slib nezletilému bez jejich souhlasu). V současnosti se tato tradice dost uvolnila: pokud máte ty správné předpoklady a složíte zkoušky, můžete se k oběma stavům přidat v téměř jakémkoli věku. Jsou známy případy, kdy policisté přijali do svých řad dokonce orangutana a mezi mágy působila krátce nemrtvá zombie, nicméně zrovna u mágů nejsou známy jiné případy přijetí jiných druhů (má to co dělat s magickým potenciálem, ostatní druhy si údajně vystačí bez magie, nebo používají něco účinnějšího).

Lze se přidat jen k jednomu stavu, nelze být v obou zároveň! Přihlášku na univerzitu či do řad strážníků můžete podat v uživatelském panelu > skupiny. V obou případech musíte ale úspěšně složit vstupní zkoušku. Její podstata je dosti tajuplná, ale šušká se cosi o testových otázkách…

Interní záležitosti obou stavů velice zřídkakdy vyhřeznou na veřejnost. Oba stavy mají svůj vlastní kodex, ovšem prozíravě s ním není nikdo jiný mimo stav obeznámen – to pro případy, kdy je kodex třeba porušit.