Ankh-Morpork je největším zeměplošským městem a v současnosti také domovem mnoha druhů, a proto se také stal ústředním dějištěm Oktaríny. Vzrušující, velkolepý, rušný a nebezpečný, tento městský stát je v nevídaně křehké rovnováze řízen Patricijem a institucemi zvanými Cechy. Ankh-Morpork kupodivu stále funguje a již celá staletí nebyl nikým dobyt. Jedním z důvodů pro tyto úspěchy může být zdejší páchnoucí ovzduší či fakt, že zločin se dočkal legalizace.

Skládá se ze dvou části, důstojného Ankhu a méně vznešeného Morporku. Nejnebezpečnější čtvrtí je bezesporu morporský Stínov. Město rozděluje řeka Ankh, jejíž hutná konzistence je pověstná. Pro lepší přehled vás odkážeme na mapu na Ankhu se všemi jejími názvy ulic a uliček. Vizuálně a architektonicky si lze Ankh-Morpork představit jako něco mezi Prahou a Londýnem.

Politický systém je založen demokraticky na systému jeden muž – jeden hlas. V tomto případě patří onen hlas Patricijovi, lordu Vetinarimu.
Mezi nejvýznamnější cechy patří Cech vrahů, Cech zlodějů nebo také Cech švadlen a šiček. Pokud provozujete jakékoli řemeslo na volné noze, nejpozději po dne si na vás někdo nejspíš bolestivě došlápne.

V této době připomíná Ankh-Morpork ponejvíc 19. století, nikoli středověk, navzdory několika rysům. Pokrok tu ale dosáhl úrovně takzvané technomancie. Jestliže jste přečetli například Pohyblivé obrázky nebo Sekáče, víte, jaké vymoženosti tu zcela jistě nepotkáte. Drží se tu silná víra, především v ulici Malých bohů narazíte na každém kroku na svatostánek.