Kdo vede a řídí hru a fórum? Kdo vymýšlí větší dějové linie, přijímá hráče, hlídá a napomíná nezbedné a podílí se na rozkvětu Oktaríny?
Ano, jsou to administrátoři a moderátoři. Souhrnně jim všem říkejme správci. Jste zvědaví na vnitřní řád? Chcete se dozvědět, s kým máte tu čest?

Kavalír

Jsem kurýr a vůle bohů. Jsem Osud i Dáma. Jsem Kavalír, váš průvodce a společník na cestě.

Kavalír je gentleman, rytíř samotné štěsteny. Není to ovšem skutečná postava, jen jakási pomyslná podstata vypravěče. Dohlíží na hru, místy ji řídí a občas pošťouchne hráče správným směrem. Kavalír je tajuplný a jeho pohnutky jsou často zahaleny mlhou.

Tým Efebe

Vedení fóra sestávající se z konkrétnějších správců, kteří hrají v Oktaríně sami za sebe. Tým Efebe (stejně jako známe Spartu, Baník etc.) znamená zkratku FEB, fádně emancipované bandity. Ačkoli to zní značně podle, mezi hráči jsou správci objektivní, nikdy neupřednostní jednoho před druhým, nebo nerozhodnou úmysně nespravedlivě. Na tým se můžete obracet s problémy a dotazy ke hře, rádi vám pomohou.

Pozor, zákeřní fádně emancipovaní bandité se maskují za obyčejné hráče. Proto doporučujeme rozkliknout si na fóru legendu.

Dostat se do týmu Efebe (se všemi jeho zanedbatelnými privilegii a povinnostmi) je přinejmenším do role moderátora možné pro každého, ale neprobíhají žádné nábory jako takové. Stane se, že vám zašleme pozvánku, nabídku, zda se k nám nechcete připojit a pomoci nám s chodem fóra. Souhlas nebo odmítnutí je jen na vás. Můžete se zkusit nabídnout také sami od sebe, ale jestliže jste ve hře např. teprve měsíc, s největší pravděpodobností vám žádné pravomoce a úkoly nesvěříme.